ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ І ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ. (машинний переклад)

Перед використанням Рішення (див. Визначення нижче) уважно ознайомтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди з користувачем (далі   «Угода»). Цей текст є юридично зобов'язуючим договором. Висловлюючи згоду в електронній формі, відкриваючи веб сторінку або будь-який інтерфейс (далі «відкриваючи») або використовуючи Рішення і всю інформацію отриману від нього, Ви приймаєте всі умови цієї Угоди від свого імені і від імені будь-якого індивідуального або колективного користувача, якого Ви уповноважені представляти або для Третіх осіб, для яких Ви відкриваєте або використовуєте Рішення (в сукупності   «Ви»). Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, не продовжуйте процес користування і застосування інформації отриманої з Рішення, не використовуйте його і видаліть або знищіть всі його посилання і закладки, які у Вас є або якими Ви розпоряджаєтесь.

Дана Угода відноситься до використання Вами певних служб, включаючи Оновлення (кожне  «Рішення»), в зв'язку з яким Ви приймаєте цю Угоду, і всієї пов'язаної Документації і текстів чи іншої будь-якої інформації, отриманих від Рішення або наступили згодом. Використовувані в тексті цієї Угоди терміни вживаються в такому значенні. «Постачальник»   - це організація, що постачає Рішення. «Документація»   - це будь-які керівництва користувача і інструкції, що поставляються разом з Рішенням. «Відповідні умови»   - це сукупність видів підписки, типів реєстрації користувачів або адміністрації Рішення, Дозволеної кількості користувачів і інших умов, положень та документів, прийнятих Вами при відкритті або використанні Рішення (включаючи умови проплати сервісного збору і отримання агентської винагороди, іменованого Премією), а також інші обмеження, описані в розділі 2 і в Документації.

Дана Угода заміщає собою всі інші угоди, які Ви заключали щодо попередніх версій Рішення.

Постачальник має право в будь-який момент внести поправки до цієї Угоди, опублікувати його в Рішенні відповідно до цієї Угоди. Продовження використання будь-якого Рішення, на яке поширюється його дія, є підтвердженням прийняття змінених умов цієї Угоди. Постачальник може вимагати, щоб Ви прийняли оновлеу Угоду для подальшого використання будь-якого Рішення, що Ви використовували раніше, що торкається Угоди. Якщо Ви відмовитеся прийняти оновлену Угоду, Постачальник має право припинити використання Вами такого порушеного Рішення. У цьому випадку Ви маєте право на відшкодування сплаченої вартості тієї частини Терміну підписки, який ще не закінчився або не було використано, в разі якщо така підписка була оформлена.

1.   ЛІЦЕНЗІЯ

Постачальник надає Вам не виключне право на використання Рішення і Документації або будь-якої інформації викладеної в Рішенні або отриману через нього протягом обумовленого періоду часу, зазначеного в застосовності умовах, включаючи будь-які продовження і відновлення обумовленого періоду ( «Термінпідписки»), за умови прийняття Вами умов цього угоди.

2.   ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІШЕННЯ

2.1. При використанні Рішення на декількох мобільних телефонах, смартфонах, планшетах, мобільних мережевих пристроях і інших мобільних пристроях (далі будь-яка з них   - «Мобільний пристрій»),персональних комп'ютерах, що підключаються до Інтернету пристроях або інших пристроях, сумісних з Рішенням (далі будь-яка з них, включаючи Мобільні пристрої,   «Пристрій»), або для підтримки декількох пристроїв, що мають кількість яких (далі   - «Дозволена кількість Пристроїв») визначається відповідними умовами, право на використання Рішення мають особи, які взяли умови цієї Угоди.

2.1.1. У разі Рішень, призначених Постачальником для корпоративного, комерційного або ділового використання (далі кожне з них   - «Рішення для бізнесу»): Ви або Ваші афілійовані особи (організації, що управляють або керовані Вами або перебувають з Вами під загальним управлінням), для внутрішніх цілей компанії. При будь-якому подібному використанні Рішення для бізнесу Вашим афілійованою особою відповідальність за виконання ним цієї Угоди покладається на Вас. Порушення Угоди Вашим афілійованою особою буде розглядатися як порушення його Вами. Будь-які зобов'язання Постачальника, що накладаються на нього цією Угодою, розповсюджуються виключно на Вас і не зачіпають Ваших афілійованих осіб, що використовують Рішення для бізнесу відповідно до умов цієї Угоди.

2.1.2. У разі всіх інших Рішень (далі кожне з них   - «Рішення для споживача»): Ви і члени Вашої домогосподарства, для особистих, некомерційних цілей.

2.2. Ви можете використовувати Рішення на свій розсуд без права доступу до програмних або системних файлів, без дозволу на їх копіювання та тиражування, а так само приєднання і впровадження шпигунських програм і вірусів.

2.3. Якщо Рішення призначене для мережевого використання, Ви можете використовувати Рішення на одному або декількох файлових серверах або на одній або декількох віртуальних машинах для використання в межах однієї локальної мережі виключно для однієї (але не більше однієї) із зазначених нижче цілей.

2.3.1.Для отримання і передачі інформації від зареєстрованих і незареєстрованих користувачів Рішення.

2.3.2. Для зберігання і відпрацювання інформації, в тому числі персональної, на базі Рішення.

2.3.3. Використання Рішення виключно в рамках чинного законодавства і відповідно з правилами етики і моралі.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ РІШЕННЯ, ЩО НЕ ДОЗВОЛЕНЕ В РОЗДІЛІ 2 ЦІЄЇ УГОДИ є істотним порушенням ЦІЄЇ УГОДИ ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО.

3.   ОНОВЛЕННЯ

Час від часу Постачальник може без отримання Вашого окремого дозволу або згоди розгортати нові версії і оновлення будь-якого Рішення або замінювати його ( «Оновлення»). Внаслідок цього Ви можете бути обмежені у використанні відповідного Рішення або Пристрої (або певних функцій Пристрої) до тих пір, поки не буде завершена повна установка або активація Оновлення. Кожне Оновлення буде вважатися частиною Рішення у всьому, що стосується цієї Угоди. Оновлення може бути представлено у вигляді будь-якого доповнення, видалення будь-якої конкретної функції або можливості Рішення або його повної заміни. При цьому зміст, а також функції та можливості оновленого Рішення визначає виключно Постачальник.Постачальник або Ваше Пристрій не зобов'язані надавати Вам можливість відхилити або відкласти установку Оновлення. Але в будь-якому випадку для максимальної ефективності використання Рішення Вам може знадобитися завантажити всі доступні Оновлення та дозволити їх установку або активацію. Постачальник може припинити надання підтримки Рішення доти, поки Ви не приймете, не встановите або НЕ активуєте все Оновлення. Необхідність і періодичність надання Оновлень визначається Постачальником на його власний розсуд, причому надання Вам Оновлень не є зобов'язанням Постачальника. Постачальник може на власний розсуд припинити надання Оновлень для будь-якої версії Рішення, крім найбільш нової версії, або ж Оновлень, які підтримують використання Рішення з будь-якою версією операційних систем, програм електронної пошти, браузерів та іншого програмного забезпечення, для роботи з яким призначений Рішення.

4.   ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Рішення і Документація є інтелектуальною власністю Постачальника і охороняються чинним авторським правом, положеннями міжнародних договорів та інших чинним законодавством країни, в якій використовується Рішення. Структура, організація і програмний код Рішення є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, що належить Постачальнику. Ви надаєте Постачальнику право і свій дозвіл зберігати і будь-яким чином використовувати при розробці своїх існуючих або майбутніх продуктів або послуг будь-які Ваші коментарі та пропозиції, що стосуються Рішення і направляються Вами Постачальника, без виплати будь-якої компенсації і підтвердження Вашого дозволу на подібне зберігання або використання.

4.2. Застосування будь-яких даних отриманих від Рішення і його використання не наділяють Вас будь-якими правами, включаючи авторські права на Рішення та Документацію, за винятком обумовлених в цій Угоді. Всі права на Рішення, включаючи будь-які пов'язані авторські права, патенти, комерційну таємницю, торгові знаки та інші права інтелектуальної власності, зберігаються за Постачальником.

5.   ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Ви не маєте права копіювати або використовувати Рішення або Документацію. Ви не маєте права здійснювати наступні дії або дозволяти третім особам їх виконання: (i) використовувати для більшої кількості пристроїв, що мають чим визначено відповідними умовами, будь-які коди авторизації, номера ліцензії, поєднання імені користувача і пароля або інші коди чи номери активації, надані постачальником разом з будь-яким рішенням ( «Код активації»); (Ii) розкривати Код активації будь-кому, крім Постачальника або його уповноважених представників; (Iii) за винятком випадків, коли це дозволяється законодавством, (A)розбирати на складові коди, реконструювати, декомпілювати, перекладати, перебудовувати, змінювати або видаляти будь-якого Рішення або його частини (включаючи всі пов'язані сигнатури і процедури виявлення шкідливого програмного забезпечення) або (B) перетворювати, модифікувати або іншим чином змінювати будь-Рішення (включаючи всі пов'язані сигнатури і процедури виявлення шкідливого програмного забезпечення); (Iv) публікувати, перепродувати, поширювати, розсилати, передавати, надавати або віддавати в заставу будь-яке Рішення, а також стягувати плату за його використання, надавати до нього доступ або видавати субліцензії на нього, не отримавши відповідного дозволу на підставі угоди про поширення, угоди з торговим посередником або іншої угоди між Вами і Постачальником або учасником Групи Постачальника; (V)використовувати будь-Рішення для управління пристроями третьої сторони, надавати третім сторонам доступ до Рішення, використовувати будь-Рішення в бюро послуг, в режимі поділу часу, для абонентського обслуговування, в службі додатків або іншим подібним чином за винятком випадків, передбачених цією Угодою (включаючи розділи   13.2, 13.5 і 13.7), який можна застосовувати умовах або іншому угоді між Вами і Постачальником або учасником Групи Постачальника; (Vi) використовувати будь-Рішення для надання або створення продукту або послуги, яка конкурує з Рішенням; (Vii) використовувати будь-Рішення з порушенням опублікованій політики дозволеного використання Постачальника; (Viii) використовувати або намагатися використовувати будь Рішення для завантаження, зберігання або передачі будь-яких даних, відомостей або матеріалів, що порушують права інтелектуальної власності чи інші права третіх сторін або містять будь-які заборонені законом, небезпечні, що представляють загрозу, образливі або ганьблять матеріали будь-якого роду, або використовувати його будь-яким чином, здатним зашкодити Вирішенню, перешкодити його роботі або знизити її ефективність; (Ix) отримувати або намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якого Вирішенню або мереж, програмного забезпечення або службам, пов'язаним з ним або взаємодіє з ним, а також до матеріалів, які зберігаються або надаються за допомогою Рішення, будь-яким чином, включаючи злом, імітацію з'єднання і пошук способу обійти або подолати захист брандмауерів чи інших засобів і заходів захисту будь-якого характеру; (X) тестувати або оцінювати продуктивність, розкривати і публікувати результати тестування або оцінки продуктивності будь-якого Рішення без попередньої письмової згоди Постачальника; (Xi) долати або обходити контроль використання копій будь-якого Рішення, а також намагатися подолати або обійти цей контроль, вирішувати подібні дії третьої сторони або допомагати в їх виконанні.

5.2. Певні Рішення можуть надавати Вам або іншому користувачеві привілеї адміністратора, які, крім іншого, дозволяють адміністратору здійснювати моніторинг інших Пристроїв підключення і їх статус в Рішенні і / або стану Рішень, які працюють на інших пристроях, включаючи, наприклад, статус Терміну підписки, повідомлення, пов'язані з Рішеннями, і Оновлення. Ви відповідально заявляєте, що будете користуватися такими правами адміністратора тільки стосовно до тих Пристроям і Рішенням, щодо яких у Вас є всі необхідні повноваження, і тільки в вищевказаних цілях. Крім того, Ви даєте Постачальника відповідальну гарантію, що: (i) у Вас є всі необхідні повноваження, щоб приймати цю Угоду, а також встановлювати і / або використовувати Рішення на пристрої від імені всіх власників і користувачів адмініструються Пристроїв; (Ii) Ви приймаєте цю Угоду: (A) від імені всіх таких власників і користувачів адмініструються Пристроїв; (B) від свого власного імені.

5.3. Деякі Рішення дозволяють Вам публікувати матеріали, створені Вами або отримані з інших джерел (далі   -«Матеріали користувача»), або надавати до них спільний доступ. Ви зберігаєте всі права на інтелектуальну власність, що належать Вам відповідно до чинного законодавства, стосовно Матеріалів користувача, які Ви публікуєте або до яких надаєте спільний доступ за допомогою Рішення, з урахуванням прав, ліцензій та інших умов цієї Угоди, включаючи будь-які переважні права інших осіб по відношенню до будь-яких Матеріалів користувача, які Ви використовуєте або вносите. Ви надаєте всім учасникам Групи Постачальника невиключне, необмежену, безумовне, яке застосовується по всьому світу, яке не підлягає відкликанню, безстрокове і безоплатне право і ліцензію на використання, копіювання, запис, поширення, відтворення, розкриття, продаж, перепродаж, повторно ліцензувати (на різних рівнях) , модифікацію, адаптацію, уявлення, публічне виконання, передачу, публікацію, трансляцію, переклад, отримання похідних матеріалів або будь-яке інше використання матеріалів користувача (а також їх про зводних) цілком або частково виключно в цілях надання Вам Рішень відповідно до цієї Угоди. Кожен раз, коли Ви публікуєте Матеріали користувача або надаєте до них доступ, Ви заявляєте і гарантуєте кожному учаснику Групи Постачальника, що досягли повноліття, визначеного в державі або юрисдикції перебування, є батьком або законним опікуном або отримали всі необхідні дозволи від батьків або законних опікунів будь-якого неповнолітнього, зазначеного в Матеріалах користувача, які Ви публікуєте або до яких надаєте доступ, або брав участь в їх створенні, і що дані Матеріали користувача відповідають таким умовам: (i) Ви є єдиним автором і власником інтелектуальної власності і інших прав на матеріали користувача або маєте законне право публікувати їх і надавати до них доступ, а також наділяти кожного учасника Групи Постачальника правом використовувати їх так, як це обумовлено в даному розділі 5.3, при цьому на учасників Групи Постачальника не має ніяких обов'язок отримувати дозвіл третіх сторін або будь-які інші зобов'язання і види відповідальності; (Ii) Матеріали користувача є достовірними; (Iii) Матеріали користувача в рамках дозволеного учасниками Групи Постачальника використання, визначеного цією Угодою, не порушують і не будуть порушувати права на інтелектуальну власність або інші права третіх сторін; (Iv) Матеріали користувача не порушать цю Угоду і не стануть причиною отримання збитку або травми будь-якою особою.

6.   ОБМЕЖЕННЯ І ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. З урахуванням інших положень даного розділу   6 Постачальник гарантує, що Рішення буде стабільно функціонувати або виконуватися відповідно до заявленої в текстах Рішення інформацією, Документації.Ознайомившись з документацією Рішення Ви приймається на себе цілком і повністю відповідальність за використання цього Рішення, за використання інформації отриманої через Рішення від інших користувачів Рішення і віддалені наслідки, які можуть настати згодом застосування цієї інформації. Якщо Рішення не функціонує належним чином відповідно до Документації, повна і виняткова відповідальність всіх учасників Групи Постачальника і Партнерів Постачальника, а також Ваша єдина і виключна компенсація в рамках такої гарантії обмежені (за вибором Постачальника) наступними можливостями: ( ) право на перереєстрацію; ( Ii ) відмова від реєстрації та ліквідація аккаунта Ця гарантія поширюється тільки на спочатку надане Рішення і не поширюється на: ( ) будь-які Оновлення; ( Ii ) будь-які дефекти, викликаним поєднанням, спільною роботою або використанням Рішення з: ( A ) Програмним або апаратним забезпеченням або іншими матеріалами, що не були надані Постачальником; ( ) Пристроями, програмним забезпеченням або іншими матеріалами, які не відповідають вимогам Постачальника, обумовленим в Документації.

6.2. УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА І ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ АБО ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТІ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗА ВИНЯТКОМ, ЩО ЗАЗНАЧЕНИЙ В 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ. ЗА ВИНЯТКОМ , ЩО ЗАЗНАЧЕНИЙ в 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ, РІШЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є», УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА І ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО ГАРАНТІЙ АБО УМОВ І в максимальному обсязі, дозволених законодавством, ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ГАРАНТІЙ І УМОВ, НА УВАЗІ ПРАВОВИМИ АКТАМИ , ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, СУДОВОЇ ПРАКТИКОЮ та інші правової теорії, ЗОКРЕМА ВІД ГАРАНТІЙ І УМОВ НЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ, ПРИЙНЯТНОСТІ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ АБО БЕЗПЕРЕРВНО ЩО ЦЕ РІШЕННЯ БУДЕ ПРАВИЛЬНО ПРАЦЮВАТИ НА БУДЬ-ЯКОМУ КОНКРЕТНОМУ ПРИСТРІЙ ЧИ В БУДЬ-ЯКИЙ КОНКРЕТНОЮ конфігурації апаратних засобів і / АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ЩО РІШЕННЯ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПОВНУ ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ ОБРАНИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО Матеріали, що зберігаються або передане через ІНТЕРНЕТ.

6.3. НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ УГОДИ, КОЖНЕ рішення, дачі ВАМ БЕЗКОШТОВНО (У ТОМУ ЧИСЛІ «БЕЗКОШТОВНІ» РІШЕННЯ, «ПРОБНІ ВЕРСІЇ» І «Бета-ВЕРСІЇ» РІШЕНЬ), НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА ДЕФЕКТИ, НА УМОВАХ НАЯВНОСТІ І БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПІДТРИМКИ АБО ІНШИХ ПОСЛУГ З БОКУ ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.4. У максимальному обсязі, дозволених законодавством, ПОСТАЧАЛЬНИК, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА КОМПАНІЯ, УПРАВЛЯЮЧА АБО КЕРОВАНА ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або перебувають З НИМ ПІД ЗАГАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ (В СУКУПНОСТІ - « ГРУПА ПОСТАЧАЛЬНИКА »), ЇХ АГЕНТІВ, ліцензіат , ПРЕДСТАВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, РАСПРОСТРАНИТЕЛИ, ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ БЕЗДРОТОВИХ ПОСЛУГ, ЧЕРЕЗ МЕРЕЖ АБО СИСТЕМ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ РІШЕННЯ, І ВСІ ІНШІ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ БУДЬ-ЯКОГО З УЧАСНИКІВ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА (В СУКУПНОСТІ - « ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ») ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ОТВЕТСТВЕННО ТИ ПЕРЕД ВАМИ І ЯКИМИ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ ЗА:   

6.4.1. БУДЬ НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ВИПАДКОВІ, ШТРАФНІ АБО КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗБИТКИ, ТАКІ ЗБИТКИ, визначає особливу ОБСТАВИНАМИ, АБО ВИТРАТИ БУДЬ-ЯКОГО РОДА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ І ВИДУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.4.2. БУДЬ ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВТРАТОЮ ДІЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ДОХОДІВ АБО ПРИБУТКІВ, ПОРУШЕННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ВТРАТОЮ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ-ЯКИХ ПРИСТРІЙ АБО РІШЕННЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ДАНИЙ РІШЕННЯ), марні витрати, ВИТРАТАМИ НА ЗАМІНУ АБО ЗАМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ АБО ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ, переривання ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БУДЬ-ЯКИМ несанкціоноване розголошення БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ АБО ВІДОМОСТЕЙ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯВЛЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ ВТРАТИ, ЗБИТКИ, ВИТРАТИ І ВИТРАТИ прямо чи опосередковано) АБО ЇХ ВТРАТОЮ (вклю ЧАЮ ПОШКОДЖЕННЯ, ПОГІРШЕННЯ КАЧЕСТВ або недоступних)

6.4.3. БУДЬ-ЯКІ ІНШІ МАТЕРІАЛЬНІ АБО НЕМАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ ДОГОВОРОМ АБО БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, ЯКОГО ВОНО СТОСУЄТЬСЯ

НАВІТЬ ЯКЩО УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА БУВ Попереджений ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ВИТРАТ ЧИ ВИТРАТ. НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ (В ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ), вказує ЗВОРОТНЕ, ЖОДЕН УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ЗБИТКИ (ПРЯМИЙ АБО ПОБІЧНІ) У ВИПАДКАХ, КОЛИ ПРИЧИНОЮ Є НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ДО ДАНИХ, відомості або МАТЕРІАЛІВ, надсилати, отримувати чи застосує САМИМ РІШЕННЯМ АБО В ЗВ'ЯЗКУ З НИМ, А ТАКОЖ ЗА ЇХ ПОШКОДЖЕННЯ, ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТЕЙ, недоступних, ВИДАЛЕННЯ, ВИКРАДЕННЯ, ЗНИЩЕННЯ, изме Ня, РОЗКРИТТЯ АБО ВТРАТУ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО В РАМКАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА,НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ЗАГАЛЬНА СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКА ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕРА ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВАМ АБО ТРЕТЬОЇ СТОРОНЕ І ПОВ'ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, підписка АБО ДАНИХ УГОДИ, НЕ ПЕРЕВИЩИТЬ: ( ) ОДИН ДОЛАР США (1,00 ДОЛ. США) І ( II ) ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ (ЗА ПОСЛУГИ СЕРВІСУ), ЯКУ ВИ ВАМИ за одноразове ЗВЕРНЕННЯ.   

6.5. ТАК ЯК РІШЕННЯ Є СУТТЄВО телекомунікаційних ЗАСОБОМ І НЕ БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА І ПАРТНЕРІВ ПОСТАЧАЛЬНИКА, А ТАКОЖ ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, ОБМЕЖУЮТЬ ВИКЛЮЧАЮТЬ їхніх потенційних ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

6.5.1. СМЕРТЬ, тілесні пошкодження або ШАХРАЙСТВО В РАМКАХ застосовуються норми права

6.5.2. БУДЬ ВИПАДКИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕНІ АБО ВИКЛЮЧЕНІ ЗАКОНОМ

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

7.1. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що для виконання своїх функцій і для підвищення ефективності роботи продуктів і служб Постачальника будь Рішення може автоматично встановлювати зв'язок з хмарними службами Постачальника. Єдиним способом відкликати свою згоду на такий обмін даними є видалення і / або деактивація Рішення.

7.2. Постачальник обробляє певні відомості і дані (які можуть включати в себе інформацію, що дозволяє ідентифікувати особу, і персональні дані), що стосуються ( ) користувача Рішення і / або будь-якого Пристрої, на якому воно використовується; ( Ii ) Рішення і / або будь-якого Пристрої, на якому воно використовується. У політиці конфіденційності Постачальника надана інформація про збір, використання та іншої обробці Постачальником подібних відомостей і даних.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ 

8.1. Дана Угода негайно втрачає силу при порушенні Вами будь-якого з Ваших зобов'язань, обумовлених у ньому (включаючи порушення зобов'язань, зазначених в розділах 2, 5 і 9, що призведе до втрати Вами всіх прав на отримання Оновлень або відшкодування сплаченої вартості тієї частини Терміну підписки , який ще не закінчився або не було використано). При порушенні Вами будь-якого зобов'язання в рамках цієї Угоди, яке спричинило несприятливі наслідки для учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника, Постачальник зберігає за собою право на будь-які засоби правового захисту, передбачені законодавством. Відмова від відповідальності учасників Групи Постачальника і Партнерів Постачальника, а також її обмеження, обумовлені в цій Угоді, зберігають силу і після припинення дії Угоди.

8.2. Повідомивши Вас, Постачальник може для зручності негайно і в будь-який час припинити дію цієї Угоди стосовно будь-якого окремого Вирішенню або всім Рішенням. Повна і виключна відповідальність кожного члена Групи Постачальника і кожного Партнера Постачальника, а також Ваша єдина і виключна компенсація у зв'язку з подібною дією обмежуються відшкодуванням сплаченої вартості тієї частини Терміну підписки, який ще не закінчився або не був використаний. З дати фактичного припинення дії Угоди Ви більше не будете мати права на використання відповідного Рішення або Документації.

9. ОБМЕЖЕНІ ПРАВА УРЯДУ США 

Все Рішення кваліфікуються як «комерційні продукти» за визначенням, даним у статті 2.101 розділу 48 Зводу федеральних нормативних актів США, і являють собою «комерційне комп'ютерне програмне забезпечення» і «документацію по комерційної комп'ютерної програми», як вони визначені в статті 12.212 розділу 48 зазначеного Зводу. Відповідно до статті 12.212 і статтями з 227.7202-1 по 227.7202-4 розділу            48 зазначеного Зводу все кінцеві користувачі, пов'язані з урядом США, набувають такі Рішення і пов'язану Документацію тільки з тими правами, які викладені в цій Угоді і надаються користувачам, не пов'язаним з урядом. Використання цих Рішень і пов'язаної Документації на увазі під собою згоду урядової організації США з тим, що комп'ютерне програмне забезпечення та документація по комп'ютерному програмному забезпеченню є комерційними, а також має на увазі прийняття прав і обмежень, викладених в цій Угоді.

10. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ 

Ви погоджуєтесь дотримуватися всіх законів США і міжнародне законодавство, що регулюють експорт та реекспорт Рішень, включаючи Закон про контроль над експортом США, а також обмеження, що накладаються на кінцевих користувачів, кінцеве використання і пункт призначення урядом Сполучених Штатів і урядами інших країн. Чи не скасовуючи універсальності вищевказаного, Ви відповідально заявляєте, що: ( ) Ви не перебуваєте в будь-якому списку санкцій, списку неперевірених країн і компаній, списку організацій, списку осіб особливих категорій і заборонених осіб, списку осіб з обмеженими правами або будь-якому іншому списку , складеному урядом США, а також ( ii ) Не будете використовувати, експортувати або реекспортувати якесь Рішення на території, в країни призначення, компаніям або фізичним особам в порушення ембарго або торгових санкцій, накладених США і Європейським союзом. Ви будете зобов'язані гарантувати і взяти на себе відшкодування збитків, яких зазнали кожним учасником Групи Постачальника в результаті будь-яких позовів, вимог, судових процесів і судочинства, а також компенсувати всі збитки, покрити всю відповідальність і всі витрати, що виникли в результаті недотримання Вами даного розділу 10. 

11. УГОДА ПРО ЗОБОВ'ЯЗУЄ АРБІТРАЖІ І БЕЗ ГРУПОВОГО ПОЗОВУ 

11.1. Даний розділ 11 стосується будь-яких Суперечок, пов'язаних з будь-яким рішенням, підпискою на Рішення або цією Угодою, за участю Вас і Постачальника. « Суперечка » в рамках цього розділу 11 має на увазі будь-який спір, позов або іншу суперечність, незалежно від конкретних обставин, на які посилаються як на підставу для висунення вимог (т. Е. Він включає, крім будь-яких інших можливих підстав для вимог або юридичного обґрунтування, претензії в зв'язку з порушеннями договору, введенням в оману, шахрайством, відшкодуванням збитків, цивільних правопорушень (включаючи недбалість) або порушенням законодавства).  

11.2. У разі виникнення Суперечки Ви зобов'язані надати Постачальнику повідомлення про Суперечці, яке є письмовою заявою із зазначенням Ваших імені, адреси та контактних даних, фактів, які стали причиною Суперечки, і запитуваної Вами засоби правового захисту. Будь-яке повідомлення про Суперечці слід направляти Постачальнику за адресою електронної пошти  InternetHospital1@yahoo.com(вказавши в якості теми повідомлення «Розділ 11. Повідомлення про Суперечці відповідно до Ліцензійної угоди з користувачем»).     

11.3. БУДЬ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРА В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ, БУДУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ. ВИ НЕ БУДЕТЕ ПРАГНУТИ ДО ТОГО, ЩОБ СПОР розцінювати як ГРУПОВОЇ ІБК, ІБК ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА АБО ЩОБ БУДЬ-ЯКА СТОРОНИ ДІЯЛА а також пропонує ДІЯТИ ЯК ПРЕДСТАВНИКА. АРБІТРАЖ АБО СУДОВИЙ РОЗГЛЯД НЕ БУДУТЬ об'єднатися з іншими арбітражу або судового розгляду БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ВСІХ СТОРІН ЩОДО ВСІХ зачіпає арбітражу чи в судовому РОЗГЛЯДІВ.

11.4. Якщо Вам і Постачальнику не вдається вирішити будь-якої Суперечка шляхом неформальних переговорів, подальші спроби його врегулювання виконуються виключно шляхом юридично зобов'язуючого арбітражного розгляду відповідно до Федерального закону про арбітраж США (далі - « ФЗА »), розділ 9 Зводу законів США, параграф    1 і наступні. За винятком випадків, зазначених нижче в розділі 11.5, Ви відмовляєтеся від права на ведення тяжби (або участь в судовому процесі в якості сторони індивідуального або групового позову) з будь-якого Безперечно в суді або суді присяжних. Замість цього всі Спори будуть вирішуватися в присутності нейтрального арбітра, рішення якого буде остаточним, за винятком обмеженого права судового перегляду в рамках ФЗА. Рішення арбітра підлягає виконанню в будь-якому суді, в юрисдикції якого знаходяться боку.

11.5. Вимоги до арбітражу, викладені в цьому розділі 11, передбачають такі винятки. 

11.5.1. Ви можете дозволяти будь Суперечка в суді у справах з невеликою сумою позову в адміністративно-територіальній одиниці, в якій проживаєте, якщо Суперечка відповідає всім вимогам для розгляду в суді у справах з невеликою сумою позову. Якщо Ви подаєте позов до суду у справах з невеликою сумою позову, на Вас покладаються всі судові витрати і витрати.

11.5.2. Будь-які Спори, пов'язані з передбачуваним незаконним привласненням інтелектуальної власності, що належить Вам або Постачальника, будуть розбиратися в суді.

11.5.3. Якщо Ви є споживачем і проживаєте в ЄС, Норвегії, Ісландії або Ліхтенштейні, Ви можете мати право врегулювати свій Суперечка за допомогою інтернет-платформи для онлайн-врегулювання суперечок, яка була створена Європейською комісією ( « Платформа ОУС »). Платформа ОУС створена, щоб сприяти позасудового врегулювання суперечок між які перебувають на території Європейського союзу, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну споживачами і продавцями, пов'язаних з придбанням товарів і послуг в Інтернеті. Платформу ОУС можна знайти за посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11.6. Будь арбітраж буде проводитися Американської Арбітражної Асоціацією (далі - « ААА ») відповідно до «Правилами споживчого арбітражу» ААА, які вступили в чинності 1 вересня 2014 року, у тому числі з актом «Витрати на арбітраж (включаючи адміністративні витрати ААА)», який набрав чинності 1 вересня 2014 роки (далі спільно іменуються « Процедури споживача »), і буде відповідати наступним положенням.         

11.6.1. Процедурами споживача передбачені певні витрати, одна частина яких безпосередньо віднесена на рахунок споживача (Ваш), а інша залишена за компанією (Постачальником). Якщо сума Вашого позову не перевищує 75 000 доларів США, Постачальник оплачує всі зазначені витрати і витрати, включаючи ті, які віднесені на рахунок споживача. Постачальник не погоджується оплачувати будь-які інші витрати. Якщо Ваша сума позову перевищує 75 000 доларів США, оплата регулюється Процедурами споживача.       

11.6.2. За винятком зазначених нижче випадків, при виникненні будь-якого Суперечки між сторонами застосовуються Процедури споживача ААА. Однак відповідно до Правила споживчого арбітражу -1 ( ) сторона може порушити питання про належному застосуванні Правил споживчого арбітражу для прийняття остаточного рішення арбітром. Ця Угода превалює в міру своєї невідповідності з Процедурами споживача. Ви погоджуєтесь ініціювати арбітраж тільки в адміністративно-територіальній одиниці, в якій Ви проживаєте. Арбітражний процес проводиться в режимі конференц-зв'язку. Однак якщо процес проводиться відповідно до Процедурами споживача ААА, арбітри мають дискреційне повноваження вимагати очної ставки для слухання справи на вимогу сторони.

11.6.3. Ви і Постачальник погоджуєтеся з тим, що залучення ААА для проведення арбітражу не є невід'ємною частиною угоди сторін про розгляд Суперечок в арбітражному порядку. Якщо ААА відмовляється або не може провести арбітраж, Ви і Постачальник зобов'язуєтеся провести переговори в дусі доброї волі для досягнення угоди щодо єдиного арбітра, який дозволить Суперечка в порядку, встановленому Процедурами споживача. Якщо сторони не можуть дійти згоди щодо арбітра, суд належної юрисдикції може призначити арбітра, який буде дотримуватися Процедур споживача ААА.

11.6.4. Якщо одна або кілька частин даного розділу 11 визнані протизаконними, недійсними або що не підлягають виконанню у відношенні всіх або деяких частин Суперечки, тоді і тільки в цьому випадку такі частини підлягають відділенню, а Суперечка дозволяється у відповідності з усіма рештою частинами даного розділу    11 і всіма іншими положеннями цієї Угоди. Якщо подібне відділення (повністю або частково) стає причиною Суперечки, що розбирається в судовому порядку, єдиною можливою юрисдикцією для нього є окружні суди Нью-Йорка (штат Нью-Йорк, США). Відносно будь-якого подібного судового розгляду Ви визнаєте для себе юрисдикцію судів Нью-Йорка (штат Нью-Йорк, США), і не будете її заперечувати. Ви не будете висувати претензії в зв'язку з невідповідним або незручним місцем розгляду Суперечки і не будете вимагати перенесення розгляду в інший округ або в іншу юрисдикцію.

11.7. Незалежно від зазначеного вище в даному розділі 11, при придбанні Рішення для цілей, відмінних від особистого або сімейного використання, процедура арбітражу, включаючи покриття витрат, буде здійснюватися відповідно до Правил комерційного арбітражу ААА ( « Комерційні процедури »). Комерційні процедури належним чином застосовуються в будь-якому Суперечці між сторонами, і Ви не будете відстоювати іншого ні в якому іншому розгляді. Проте ця Угода превалює в міру своєї невідповідності з Комерційними процедурами.

12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1. Повідомлення . Постачальник може в будь-який момент відправити Вам повідомлення по електронній пошті, за допомогою спливаючого вікна, діалогового вікна або інших засобів, навіть якщо в деяких випадках Ви можете не отримати повідомлення до тих пір, поки не запустите Рішення. Будь-яке таке повідомлення буде вважатися доставленим від дня, коли Постачальник зробив його доступним через Рішення, незалежно від того, коли Ви його фактично отримали. 

12.2. Питання, пов'язані з цією Угодою . Якщо у Вас виникнуть питання, що стосуються цієї Угоди, або необхідність запросити у Постачальника будь-яку додаткову інформацію, направте компанії SIAM тел + 38-097-614-48-59 . 

12.3. Окремі угоди . Якщо Ви використовуєте Рішення або на 2х або більше акаунтах або придбали підписки на одне Рішення за допомогою декількох операцій, то могли прийняти дане Ліцензійна угода з користувачем кілька разів. Прийняті Вами умови можуть бути схожими або однаковими, проте кожного разу, приймаючи умови цієї Ліцензійної угоди з користувачем, Ви укладали окрему угоду між Вами і Постачальником, які надають відповідне Рішення.   

12.4. вичерпне угоду  . Дана Угода є вичерпне угоду між Вами і Постачальником, що стосується використання Вами Рішень і Документації. Дана Угода замінює собою будь-які попередні і поточні повідомлення, пропозиції, затвердження, гарантії і заяви, що мають відношення до установки і / або використання Вами Рішень і Документації, як письмові, так і усні. Незважаючи на вищесказане, дана Угода не може обмежити Ваші права, гарантовані існуючим у Вашій юрисдикції законодавством про захист прав споживачів або іншими застосовними нормативними актами, дію яких не може бути скасовано договором. Дана Угода, Застосовуються умови і Документація будуть в максимально можливому обсязі відповідати один одному. При наявності протиріччя між ними пріоритет їх дії визначається наступним чином: ( ) Застосовуються умови; ( Ii ) цю Угоду; ( Iii ) Документація.

12.5. тлумачення  . Заголовки в цій Угоді не впливають на його тлумачення. Використання будь-якого з родів має на увазі всі роди. Єдине число має на увазі також множинне, і навпаки. Там, де дано визначення слова чи фрази, все граматичні форми мають відповідним значенням. Слова «включаючи» або «в тому числі» мають на увазі продовження «але не обмежуючись цим». При вживанні слова «використовувати» щодо будь-якого програмного забезпечення, Рішення або Оновлення мається на увазі, що використання включає установку Вами відповідного програмного забезпечення, Рішення або Оновлення (якщо контекст не говорить про зворотне). Дана Угода спочатку складено англійською мовою. Постачальник може для Вашої зручності пропонувати переклади цієї Угоди,однак при будь-якому конфлікті або розбіжності версія Угоди англійською мовою залишається пріоритетною. При виникненні неясності або сумнівів з приводу намірів або тлумачення під час будь-якого судового розгляду або при інших обставинах вважається, що умови цієї Угоди були складені спільно обома сторонами, і не виникне презумпції або тягаря доведення для однієї зі сторін в зв'язку з авторством будь-якого положення цієї Угоди.і не виникне презумпції або тягаря доведення для однієї зі сторін в зв'язку з авторством будь-якого положення цієї Угоди.і не виникне презумпції або тягаря доведення для однієї зі сторін в зв'язку з авторством будь-якого положення цієї Угоди.

12.6. Автономність положень Угоди . Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнано незаконним, недійсним або нездійсненним згідно чинному законодавству, то воно не повинно більше вважатися частиною цієї Угоди. Частина, що залишилася Угоди зберігає свою силу і діє в максимальному обсязі, що допускається чинним законодавством. 

12.7. Неможливість виконання . Постачальник звільняється від відповідальності за будь-які збої або зниження продуктивності, в цілому або частково викликані збоями в наданні комунальних послуг (включаючи електроенергію), збоями підключення до Інтернету, збоями в наданні телекомунікаційних або ІТ-послуг, неполадками телекомунікаційного або ІТ-обладнання, страйками і іншими подібними акціями (включаючи, зокрема, страйки та інші подібні акції, пов'язані з учасниками Групи Постачальника або Партнерами Постачальника), військовими діями і Террі стичних актами, DoS  -атаки і іншими атаками і порушеннями ІТ-характеру, що зачіпають будь-якого учасника Групи Постачальника або будь-якого Партнера Постачальника, повенями, саботажем, пожежами, іншими стихійними лихами або обставинами непереборної сили, а також будь-якими іншими причинами, на які учасник Групи Постачальника або Партнер постачальники не в силах чинити істотний вплив.

12.8. Відмова від пред'явлення претензій  . Той факт, що одна зі сторін не наполягає на суворому виконанні всіх умов і положень цієї Угоди, не є відмовою від пред'явлення претензій або відмовою від прав щодо дотримання умов цієї Угоди в майбутньому, і умови та положення цієї Угоди залишаються в повній силі і дійсними. Ніякої відмова від пред'явлення претензій по відношенню до будь-якого умові або положенню цієї Угоди однією зі сторін у будь-яких цілях не має сили до тих пір, поки така відмова від пред'явлення претензій не буде складений відповідною стороною в письмовому вигляді і підписано.Одноразовий відмова від пред'явлення претензій щодо порушення будь-якого положення цієї Угоди однією зі сторін не вважається безперервним відмовою від пред'явлення претензій щодо інших порушень того ж самого або іншого положення цієї Угоди.

12.9. Передача прав та зобов'язань . Ви не маєте права передавати свої права або зобов'язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди Постачальника. Постачальник може поступитися цю Угоду в будь-який момент на власний розсуд без необхідності отримання Вашої попередньої згоди в письмовому вигляді. 

12.10. Відсутність сторонніх бенефіціарів . Всі положення цієї Угоди, пов'язані з отриманням прав, вигод або засобів правового захисту будь-якого роду в зв'язку з цією Угодою або в його рамках, як виражені явно, так і ті, що припускаються, поширюються виключно на Вас, учасників Групи Постачальника і Партнерів Постачальника. Право пред'явлення позову в зв'язку з цією Угодою надається виключно Вам, Постачальника та учасникам Групи Постачальника.    Постачальник має право (але не зобов'язаний) реалізувати будь-які права, засоби правового захисту, обмеження і виключення відповідальності, а також захист в суді будь-якого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника в рамках цієї Угоди, включаючи всі права і засоби правового захисту в зв'язку з будь-якими збитками , збитком або позовами, з якими зіткнувся будь-який учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника, що виникають у зв'язку ( ) з невиконанням Вами будь-якої умови цієї Угоди або ( ii ) з Вашим обов'язком відшкодувати збиток в Відповідно до зазначеної Угоди.   Такі збитки, збиток або позови не можуть розглядатися в рамках виключення відповідальності як непрямі, непрямі збитки або шкоду або фактичні збитки, зумовлені особливими обставинами, згідно з розділом 6.4.1, так як результат подібних збитків, шкоди або позовів зачіпає не Постачальника, а іншого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника.

12.11. Регулює законодавство . Регулюючим законодавством щодо цієї Угоди є матеріальне право штату Нью-Йорк (США). Дана Угода не підпадає під дію Конвенції ООН про міжнародні договори купівлі-продажу товарів, незастосовність даного юридичного акту підкреслюється особливо. 

12.12. Підключення до Інтернету . Для роботи деяких Рішень Вам може знадобитися активну і стабільне підключення до Інтернету. Відповідальність за постійну активну і стабільне з'єднання з Інтернетом лежить на Вас. 

12.13. Назви продуктів . Час від часу Постачальник може змінювати назву Рішення або замінювати назву або логотип Рішення на назву або логотип іншого члена Групи Постачальника або Партнера Постачальника. Подібні зміни не впливають на Вашу підписку на будь-яке Рішення, Термін підписки або дана Угода, вони не дають Вам права припинити дію підписки на Рішення, Терміну підписки або цієї Угоди. 

13. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

На певні Рішення поширюються викладені нижче особливі умови. У разі конфлікту між цими особливими умовами та іншими положеннями цієї Угоди пріоритет матимуть дані особливі умови (для застосовних Рішень).

13.1. Програмне забезпечення, послуги та інші продукти третіх сторін . Деякі Рішення пропонують можливість отримувати програмне забезпечення, послуги або інші продукти, що поставляються третіми сторонами. Ви усвідомлюєте, що вся відповідальність за їх поставку лягає на відповідні треті сторони, а Постачальник не робить ніяких заяв і не дає гарантій, що стосуються цих пропозицій, а також не приймає ніякої відповідальності, пов'язаної з ними. У разі отримання та використання Вами подібних пропозицій третіх сторін самі ці пропозиції і їх використання Вами будуть розглядатися в рамках ліцензійних угод, умов використання, політик конфіденційності та / або інших умов і положень, необхідних подібної третьою стороною. 

13.2.Условія цього розділу 13.2 застосовуються в обсязі, в якому Застосовуються умови дозволяють Вам використовувати сервіси Internet - Hospital (Інтернет-Лікарня) для надання Послуг зв'язку, отримання та обробка інформації та персональних даних третім сторонам. 

13.2.1. В рамках даного розділу 13.2 використовується наступна термінологія. 

( ) « Послуга Internet - Hospital » у залежності від контексту будь-які інші послуги, отримані за допомогою Internet - Hospital .

( ) « Споживач » - це третя сторона, яка отримує або бажає отримувати Послуги SIH . Споживачами можуть є фізичні або юридичні особи, які отримують Послуги SIH від Клієнтів Internet Hospital . 

«Клієнт» - це третя сторона надає Послуги SIH споживачам. Клієнтами можуть бути медпрацівники, медустанови та інші види медичної діяльності, що діють відповідно до чинного законодавства країни, на території якої вони проводять свою професійну діяльність.« Послуги служби підтримки » - це послуги служби підтримки, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або більшої кількості Клієнтів і Споживачів (в кожному випадку відповідно до описаних в Документації, яке може час від часу змінюватися Постачальником). 

( ) « Послуги SIH » - це керовані послуги, які надаються Клієнтам і Споживачам, використовуючи Рішення. 

( ) « Угода між Клієнтом і Споживачем» , яке, серед іншого, обумовлює послуги, що надаються Клієнтом Споживачеві.

13.2.2. З урахуванням дотримання положень цієї Угоди Постачальник надає Вам обмежену, невиключну, ліцензію без права передачі (без права субліцензування) на Термін підписки (або реєстрації) на використання відповідних Рішень для надання Послуг SIH Вашим (тобто Клієнта) Споживачам.

13.2.3. З урахуванням дотримання умов цієї Угоди Постачальник надасть Вам для обслуговування Ваших споживачів.

13.2.4. З урахуванням дотримання умов цієї Угоди Ви приймаєте на себе наступні зобов'язання.

( ) Ви (клієнт) зобов'язуєтеся вимагати, щоб ( ) кожен Споживач (включаючи Вас, наскільки це може бути застосовано) при використанні Рішення прийняв умови діючої на той момент версії цієї Угоди або іншим чином зобов'язався його виконувати; ( Ii ) кожен Клієнт, якому Ви погодилися надавати Рішення, підписав Угоду про надання послуг або іншим чином зобов'язався його виконувати. Без обмеження вищевикладене, Ви можете прийняти умови ліцензійної угоди з користувачем Постачальника від імені Клієнта тільки в межах повноважень, які Клієнт надав Вам за умовами Угоди про надання послуг або іншим способом. Угода про надання послуг може бути ( i ) Містити положення, що захищають інтереси Групи Постачальника в не меншому ступені, ніж із цією Угодою; ( Ii ) чітко обумовлювати надане Вам і Групі Постачальника право в процесі надання послуг і роботи будь-якого Рішення відтворювати, передавати, зберігати і обробляти дані і відомості Клієнтів.

( ) У рамках Ваших взаємин з Постачальником Ви приймаєте на себе повну відповідальність за ( ) виконання Ваших зобов'язань в рамках Угоди про надання послуг; ( Ii ) забезпечення дотримання Вами і всіма Клієнтами всіх чинних законів про контролю співробітників та інших третіх сторін, а також їх відповідних Пристроїв; ( Iii ) виконання завдань і зобов'язань, взятих на себе Вами і Клієнтами відповідно до цієї Угоди, який можна застосовувати умовами і Документації; ( iv ) Припинення надання будь-якого Рішення, а також видалення всіх Рішень на всіх пристроях, на яких вони використовувалися, чи забезпечення їх видалення або деактивації Клієнтом після закінчення терміну дії або в разі припинення дії відповідної Угоди про надання послуг.

13.2а Відповідальність клієнта за надану Споживачеві інформацію. Клієнт в силу своїх професійних обов'язків зобов'язується зробити все від нього залежне для надання максимально корисної інформації через Послугу SIH Споживачеві. Відповідальність за неетичну або шкідливе зміст інформації клієнт повністю бере на себе.

13.2. Відповідальність Споживача за надання неетичною і брехливої інформації, так само як і персональної інформації, здатної спотворити зміст або привести до неправильному трактуванні і відповідно спричинила стан 13.2а, Споживач повністю бере на себе.

13.2.с Топ менеджери та регіональні директора сприяють залученню Клієнтів і Споживачів для проведення комерційної діяльності в рамках Рішення і всіх пов'язаних з ним проектах і жодним чином не можуть вплинути або розділити відповідальність між Клієнтом і Споживачем, так само як і постачальник Рішення ( Internet - Hospital і його похідні).

13.3. Мобільні додатки . Дія даного розділу 13.3 поширюється на всі Рішення, призначені для використання на мобільних пристроях якщо такі будуть виготовлені і виставлені для використання і установки.   

13.3.1. Для всіх Рішень, скачуваних з магазину Google Play (http://play.google.com), ліцензія, надана тут, заміщає будь-які права на використання Рішення, які могли бути надані відповідно до прийнятих за замовчуванням умовами для додатків, що завантажуються з магазина Google Play .

13.6.2. До всіх Рішенням, викачуваним з магазину Apple AppStore , застосовуються такі умови.

( ) Ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, обмежуються що не підлягає передачі ліцензією на використання Рішення на будь-якому пристрої iPhone , iPod touch або інший пристрій компанії Apple , яким Ви володієте або яким керуєте, відповідно до правил використання, зазначеними в умовах надання послуг магазину Apple AppStore , які доступні в Інтернеті на сторінці http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.htm або на інших сайтах або іншим способом надані Вам компанією Apple . 

( ) Ця Угода укладається тільки між сторонами без участі компанії Apple . За Рішення і відповідні матеріали відповідає виключно Постачальник, а не компанія Apple .

( ) Компанія Apple перебирає ніяких зобов'язань щодо забезпечення будь-якого обслуговування або підтримки даного Рішення.

( ) Якщо Рішення не відповідає будь-якої розповсюджується на нього гарантії, Ви можете повідомити про це компанії Apple . В цьому випадку Apple поверне Вам виплачену за Рішення суму. У максимально допустимому за законом обсязі компанія Apple звільняється від будь-яких інших гарантійних зобов'язань, пов'язаних з Рішенням. Будь-які претензії, втрати, збитки, збиток, витрати або витрати, пов'язані з порушенням будь-якої розповсюджується на Рішення гарантії, є предметом виключної відповідальності Постачальника.

( ) Постачальник, а не компанія Apple , відповідає за розгляд будь-яких претензій, пред'явлених Вами або третьою стороною і стосуються Рішення, володіння Вами Рішенням та / або його використання Вами, включаючи: ( ) претензії до якості продукту; ( Ii ) будь-які претензії до того, що Рішення не відповідає поширюється на нього юридичним або регулюючим вимогам; а також ( iii ) претензії, що грунтуються на захист споживача або аналогічному законодавстві.

( ) Якщо будь-яка третя сторона пред'являє претензію з приводу того, що Рішення, володіння ним або його використання Вами порушує права інтелектуальної власності цієї третьої сторони, Постачальник, а не компанія Apple , одноосібно відповідає за розгляд, захист, врегулювання і задоволення такої претензії про порушення прав інтелектуальної власності.

( ) При використанні Рішення Ви зобов'язані прийняти всі відповідні умови третьої сторони. Наприклад, при використанні Рішення VOIP Ви не маєте права порушувати свою угоду про надання послуг по бездротовій обробці даних.

( ) Компанія Apple і її дочірні компанії є сторонніми бенефіціарами цієї Угоди. Приймаючи умови і положення цієї Угоди, Ви надаєте компанії Apple право (мається на увазі, що вона його приймає) на виконання цієї Угоди по відношенню до Вас на правах стороннього бенефіціара.

13.3.3. Компанія Amazon має право встановлювати певні умови використання для споживачів Рішень, викачаних з магазину Amazon Appstore (далі - « Умови ліцензійної угоди з користувачем, прийняті за замовчуванням »). Такі Умови ліцензійної угоди з користувачем, прийняті за замовчуванням, поширюються на використання Вами Рішень, придбаних через магазин Amazon Appstore . В Умовах ліцензійної угоди з користувачем, прийнятих за замовчуванням, вказується, крім іншого, що Постачальник є ліцензіатом Рішення, а компанія Amazon   не є стороною цієї Угоди. У разі суперечності між Умовами ліцензійної угоди з користувачем, прийнятими за замовчуванням, і цією Угодою перші будуть головними в міру такої невідповідності та отримають пріоритет. Компанія Amazon не несе відповідальності в зв'язку з дотриманням або недотриманням Постачальником або Вами Умов ліцензійної угоди з користувачем, прийнятих за замовчуванням.

13.4. Версія для технічних фахівців . Даний розділ 13.4 вступає в силу в разі покупки Вами Рішення у версії для технічних фахівців. Ви можете дозволити використовувати Рішення для надання послуг з оптимізації і ремонту Пристроїв третіх сторін технічним фахівцям в кількості, зазначеній в застосовності умовах. Кожен технічний фахівець може одночасно встановлювати Рішення тільки на одне Пристрій третьої сторони в кожен момент часу. Він зобов'язаний видалити Рішення з Пристрої, перш ніж повернути власнику контроль над Пристроєм.